Almi Invest investerar i stamcellsbolaget Longboat Amniotics

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Longboat Amniotics, som utvecklar en unik teknologi för att utvinna stamceller ur fostervatten för framtida läkemedel. I emissionen på totalt drygt 20 miljoner kronor deltar också privatinvesteraren Lars Stigsson. Pengarna ska gå till att bygga en anläggning för produktion av stamceller samt att påbörja utveckling av läkemedelskandidater. Läs […]

Pressmeddelande (svensk version), mars 26, 2018 – Snabb utveckling i Longboat Explorers AB

Snabb utveckling i Longboat Explorers AB   I mars har Longboat Explorers AB ”tagit examen” från Inkubatormiljön SmiLe i Lund och blivit ”Alumni”. Detta innebär ett erkännande av att företaget på mycket kort tid har tagit sig igenom initial utvecklingsfas och nu anses redo att stå på egna ben i den fortsatta utvecklingen av bolaget […]

Press Release (English version), March 26, 2018 – Fast Development in Longboat Explorers AB

Fast Development in Longboat Explorers AB   In March, Longboat Explorers AB has graduated from the Incubator Environment of SmiLe in Lund and it has become “Alumni”. This is in recognition of the company’s fast development from the initial development phase to a position at which the company is deemed ready to continue its development […]

Press Release – The CEO of Longboat Explorers, Anders Månsson, is invited for a panel debate on the future of Swedish Life Science

The CEO of Longboat Explorers, Anders Månsson, is invited to and will participate, December 5. 2017, in “Life Science dagen” (Life Science Day) in Stockholm hosted by the leading Swedish Business paper “Dagens Industri” and the leading Life Science paper “Dagens Medicin”. Mikael Damberg, Sweden’s Minister of Trade and Innovation, will also participate in the […]

Pressmeddelande – Longboats VD, Anders Månsson, inbjuden till paneldebatt om framtiden för svensk Life Science

Longboats VD, Anders Månsson, är inbjuden till och deltar 5 december 2017 i Life Science dagen som anordnas av Dagens Industri och Dagens Medicin i Stockholm. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar också i mötet som är inriktat på svensk konkurrenskraft och spetskompetens inom Life Science. Anders kommer att presentera Longboat Explorers, företagets teknologi och […]

Press Release – New scientific publication underpins Longboat’s Business Model (English version)

Recently a peer reviewed article was published in Stem Cell Research & Therapy (see link below) that underpins the intended business model of Longboat Explorers AB. The article concludes that Mesenchymal Stem Cells (sometimes also referred to as Mesenchymal Stromal Cells) are highly interesting for research and development in many of areas in regenerative medicine, […]

Pressmeddelande – Ny vetenskaplig publikation understödjer Longboats affärsidé

Nyligen publicerade en artikel i Stem Cell Research & Therapy (se länk nedan) som understödjer Longboat Explorers affärsidé. Artikeln konkluderar att mesenkymala stamceller är högintressanta för forskning och utveckling avseende en rad olika terapeutiska områden inom regenerativ medicin, men att utvecklingen begränsas av att det i dag föreligger en brist på dessa stamceller. De vanligaste […]

Press release – New stem cell company founded (eng)

Researchers Marcus Larsson, Andreas Herbst and Niels-Bjarne Woods at Lund University have discovered a new type of stem cells in amniotic fluid that have unique properties for applications in regenerative medicine. The newly formed company, Longboat Explorers, has invented and patented a method for utilizing these new stem cells, including further processing and final use […]