Press release – Nytt stamcellsbolag bildas tillsammans med affärsänglar (swe)

Forskarna Marcus Larsson, Andreas Herbst och Niels-Bjarne Woods vid Lunds universitet har upptäckt en ny typ av stamceller i fostervatten som har unika egenskaper för applikationer inom regenerativ medicin. Det nybildade bolaget, LongBoat Explorers, har uppfunnit och patentsökt en metod för att tillvarata dessa nya stamceller, inklusive vidareförädling och slutlig användning för medicinska applikationer. Bolagets teknologiplattform är patentsökt. LU Innovation System AB går in som delägare tillsammans med Perspektiv Invest AB och entreprenören Christer Fåhraeus , som också blir styrelseordförande.

“Celler från fostervatten är en outnyttjad resurs som har visats sig gynnsamma att omprogrammera till flera olika målvävnader. Dessa primitiva celler tillvaratas från en mycket syrefattig miljö vilket ger cellerna goda egenskaper, och vår teknologi bibehåller denna låga syrgasnivå under insamling och förädling. Vår teknologi inkluderar även att vi tillvaratar en lungskyddande substans, Surfaktant, från fostervattnet. Denna lungskyddande substans har en unik struktur, då den skyddar barnets lungyta och möjliggör det första andetaget. I vår portfölj ingår även en metod för optimering av navelsträngsblod där vi utvinner ytterligare en intressant celltyp. Vi bedömer därför att vår metod och våra patent kan ha en mycket stor potential inom medicinska applikationer”, säger vd, Marcus Larsson, Medicine Doktor, och specialistläkare inom pediatrik.

“Att stamceller är ett väldigt intressant forskningsfält som på sikt kommer skapa en teknologi- och behandlingsplattform med disruptiv potential inom ett flertal terapiområden på tillstånd och sjukdomar som idag helt saknar effektiv behandling är välkänt. Vad som inte är visat tidigare är att fostervatten innehåller en celltyp som går att tillvarata på ett säkert, etiskt hållbart och effektivt vis i stora antal och med egenskaper som gör den ideal för många av de framtida användningsområdena för stamceller”, säger styrelseordförande Christer Fåhraeus.

“Att vi redan vid start har med oss affärsänglar är en lysande indikator för en framgångsrik utveckling”, säger Christine Widstrand, vice vd på LU Innovation System AB.

För mer information kontakta gärna:

Marcus Larsson
Longboat Explorers AB
Marcus.Larsson@med.lu.se

Christine Widstrand
Vice VD, LU Innovation System AB
046-222 12 95
070-928 63 78

 LongboatExplorers_PR1_swe