Pressmeddelande – Ny vetenskaplig publikation understödjer Longboats affärsidé

Nyligen publicerade en artikel i Stem Cell Research & Therapy (se länk nedan) som understödjer Longboat Explorers affärsidé. Artikeln konkluderar att mesenkymala stamceller är högintressanta för forskning och utveckling avseende en rad olika terapeutiska områden inom regenerativ medicin, men att utvecklingen begränsas av att det i dag föreligger en brist på dessa stamceller. De vanligaste källorna till mesenkymala stamceller är idag benmärg och fettväv fån vuxna donatorer, vars stamceller inte är av samma kvalitet som de som kommer från foster eller nyfödda barn. Det finns en sådan högkvalitativ neonatal källa av betydelse idag och det är navelsträngsblod från nyfödda. Denna källa har dock problemet att den ger väldigt få mesenkymala stamceller per donator. Som den vetenskapliga artikeln också fastslår kan man genom att utvinna mesenkymala stamceller ur det fostervatten som annars är en spill-produkt vid kejsarsnitt nå kombinationen av många celler per givare och högkvalitativa neonatala stamceller.

Longboat Explorers AB är ett Lundabaserat biotech-bolag med serie-entreprenör Christer Fåhraeus som delägare och styrelseordförande. Longboat avser att praktiskt genomföra det artikeln föreslår dvs. att göra fler högkvalitativa neonatala mesenkymala stamceller tillgängliga för terapiutveckling genom användandet av ett patentskyddat “ekosystem” för utvinning och expandering av detta cellmaterial från fostervatten.

Stamceller är omogna celler som genom delning ger upphov till celler av flera olika vävnadstyper. Mesenkymala stamceller kan bland annat ge upphov till celler som regenererar vävnad av ben, brosk, muskler och fett, vilket terapeutiskt kan komma att kunna användas vid många olika degenerativa sjukdomar.

För fler frågor i ämnet rekommenderas att kontakta VD, Anders Månsson (am@longboatexplorers.com) eller forskningschef, Niels-Bjarne Woods (nw@longboatexplorers.com) som också är medförfattare till artikeln härunder:

Vetenskaplig artikel: https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-017-0582-6

 

Relaterat:

https://www.8till5.se/2017-06-09/lakemedelshojdare-gar-till-skansk-stamcellsstartup

https://www.8till5.se/2015-10-25/stamcellsbolaget-longboat-explorers-tar-in-christer-fahraeus-som-agare

 

Anders Månsson

VD, Longboat Explorers AB

Scheelevägen 2, 223 63 Lund

Tel. +46 723 278 560

www.longboatexplorers.com