Pressmeddelande (svensk version), mars 26, 2018 – Snabb utveckling i Longboat Explorers AB

Snabb utveckling i Longboat Explorers AB

 

I mars har Longboat Explorers AB ”tagit examen” från Inkubatormiljön SmiLe i Lund och blivit ”Alumni”. Detta innebär ett erkännande av att företaget på mycket kort tid har tagit sig igenom initial utvecklingsfas och nu anses redo att stå på egna ben i den fortsatta utvecklingen av bolaget med sikte på kommersiell fas som snart är inom räckhåll.

Min bedömning är Longboat under det senaste året tydligare definierat sin vision och sina affärsmodeller och tagit avgörande konkreta steg för att förverkliga dem. I motsats till många andra start-ups har vi i Longboat tidigt tagit in en kommersiellt orienterad VD. I Longboat har det visat sig vara avgörande.” säger Christer Fåhraeus, Styrelseordförande

Longboat hoppas kunna nå kommersiell fas ungefär vid årsskiftet, och avser att under kvartal tre i år för första gången göra en extern kapitalrunda.

Longboat Explorers AB är ett Lundabaserat biotech-bolag med serieentreprenör Christer Fåhraeus som delägare och styrelseordförande. Longboat avser att göra högkvalitativa neonatala mesenkymala stamceller tillgängliga för terapiutveckling genom användandet av ett patentskyddat ”ekosystem” för utvinning och expandering av stamscellmaterial och lungsurfaktant från fostervatten [1].

 

Stamceller är omogna celler som genom delning ger upphov till celler av flera olika vävnadstyper. Mesenkymala stamceller kan bland annat ge upphov till celler som regenererar vävnad av ben, brosk, muskler och fett, vilket terapeutiskt kan komma att kunna användas vid många olika degenerativa sjukdomar.

 

För fler frågor i ämnet rekommenderas att kontakta VD, Anders Månsson (am@longboatexplorers.com)

 

Referens:

  1. https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-017-0582-6

 

Relaterat:

 

Anders Månsson

VD, Longboat Explorers AB

Scheelevägen 2, 223 63 Lund

Tel. +46 723 278 560

www.longboatexplorers.com